• Tel. : +421 37/642 6266

  • hydroservis@hydroservis.sk

Technika

TECHNIKA


Naša spoločnosť sa zaoberá najmä službami vysokotlakového vodného lúča (VVL) v rozsahu 300 - 4 000 bar. Využitie VVL je možné uplatniť pri čistení, rezaní, pieskovaní či pri hydrodemoláciách.  Disponujeme špičkovými technológiami od renomovaných spoločností HAMMELMANN, PEINEMANN, URACA, FALCH a WOMA. Počtom a variabilitou VVL techniky je naša spoločnosť jedným z najväčších a najkomplexnejších poskytovateľov služieb tohto druhu na Slovensku. 


VYSOKOTLAKOVÝ VODNÝ LÚČ


Zariadenia:

FLOW plotter na abrazívne rezanie vodným lúčom

AQUAJET Aquacutter hydrodemolačné roboty na búranie železobetónu

PEINEMANN IBC - inside bundle cleaner - automat s 5 kopiami na čistenie rúrkovníc výmenníkov

HAMMELMANN  800 - 1 500 bar ( 10 ks)

HAMMELMANN 2 500 bar (5ks)

FALCH 500 bar (3ks) s možnosťou ohrevu vody do 95*C

KÄRCHER do 160 bar s ohrevom (3ks)


PRIEMYSELNÉ VYSÁVAČE


Pre činnosti priemyselného používame najmodernejšie sacie bágre a tlakovo-sacie vozidlá so sacím výkonom do 9 000m3/hod. od popredných európsych výrobcov JUROP, AMPHITEC, KOKS, KAISER a SIMON MOOS.


Sacie bágre:

MAN 41.430 KOKS Cyclovac - skytiper  ADR/ATEX prevedenie

MAN 41.480 Amphitec Vortex 9000 - skytiper ADR/ATEX prevedenie

MAN 41.420 KOKS Megavac 8000

MAN 35.400 KOKS Ecovac 3000 Loader - v ADR prevedení

Kanalizačné vozidlá:

MAN TGS 26.400 Kaiser Aquastar II - s recykláciou vody

Volvo Jurop PR330 - tlakovo sacie kombi vozidlo

­Scania G480  - s nadstavbou mobilného odlučovania SIMON MOOS - KSA

Scania - tlakovo sací voz s recykláciou vody

MAN a MB  2 x  cisternový automobil  s 3 deliteľnými komorami používaný v priemysle ako benzínový špeciál

Všetky naše zariadenia spĺňajú požadované technické normy, spĺňajú skúšky tesnosti a sú spôsobilé na prepravu nebezpečných materiálov podľa dohody o ADR.


ŠPECIÁLNE DEMOLÁCIE A DIAMANTOVÁ TECHNIKA


Na špeciálne demolácie a delenie ŽB konštrukcií naša spoločnosť disponuje nasledovnými technológiami

Dialkovo ovládané demolačné roboty: HUSQVARNA DXR 300 a HUSQVARNA DXR 140 s nástrojmi ako hydrauliké kladivo a kliešte 

Lanová píly:  Husvarna CS2512 - 4ks a CS10 - 2ks ( 6ks )

Stenové píly: Husqvarna WS463 - 3ks, WS482 - 2ks, WS220 - 1ks  ( 7ks )

Cestné a škárové rezače: Husqvarna FS7000 - 1ks, FS7000DL - 1ks, FS513 - 1ks, CoreCut CC3740E - 1ks ( spolu 4ks )

Jadrové vŕtacie súpravy:  rozsah 8mm -1000mm  (  40ks )

 

©2023 Hydroservice spol. s r.o. - všetky práva vyhradené.