• Tel. : +421 37/642 6266

  • hydroservis@hydroservis.sk

Čistenie a monitoring kanalizačnej siete

ČISTENIE A MONITORING KANALIZAČNEJ SIETE

Naša spoločnosť poskytuje aj služby spojené s čistením a monitoringom kanalizačných sietí. Vykonávame čistenie, preplach a odsávanie potrubí, šácht, vpustí a kanalizácii kombinovanými tlakovo-sacími vozidlami aj v prevedení ADR. Komplexnosť služieb v tomto segmente dopĺňa monitoring a diagnostika potrubných systémov s vyhotovením foto alebo video záznamu.


Výhody systému:

» nízke náklady na likvidáciu (likviduje sa iba skutočný odpad)  

» nižšie náklady na prevoz a prevádzku

» menší dosah na životné prostredie

» znižuje tlak na čističku odpadových vôd

©2024 Hydroservice spol. s r.o. - všetky práva vyhradené.