• Tel. : +421 37/642 6265

  • hydroservis@hydroservis.sk

Vysokotlaková technológia

VYSOKOTLAKOVÁ VODNÁ TECHNOLÓGIA


Naša spoločnosť sa zaoberá najmä službami vysokotlakového vodného lúča (VVL) v rozsahu 300 - 4 000 bar. Využitie VVL je možné uplatniť pri čistení, rezaní, pieskovaní či pri hydrodemoláciách. Disponujeme špičkovými technológiami od renomovaných spoločností HAMMELMANN, PEINEMANN, URACA, FALCH a WOMA. K našej úplnej výbave patria aj hydrodemolačné roboty Aquacutter od spoločnosti AQUAJET. Naša spoločnosť disponuje plotterom pre abrazívne rezanie od spoločnosti FLOW. Počtom a variabilitou VVL techniky je naša spoločnosť jedným z najväčších a najkomplexnejších poskytovateľov služieb tohto druhu na Slovensku.


V rámci služieb VVL poskytujeme:

» otryskávanie betónových a kovových povrchov od degradovaných častíc, korózie, náterov a znečistenia prírodného alebo ľudského pôvodu
» vysokotlakové čistenie rôznych technologických zariadení v priemysle (petro-chemický, chemický, papierenský, farmaceutický, drevospracujúci a pod.)
» čistenie výmenníkov / zväzkov trubkovníc (využitie v rafinérií, petro-chemickom priemysle)
» čistenie VVL za použitia horúcej vody
» abrazívne rezanie a delenie materiálov - neiskrivým spôsobom (vo výbušnom prostredí), ktorý nevnáša vnútorné napätie do štruktúry materiálov (teplo, dynamické napätie)
» pieskovanie pod vodnou clonou - najmä odstraňovanie starých náterov, hrdze, patiny, nečistôt spôsobených klimatickými vplyvmi 
» čistenie kanalizácií a potrubí
» hydrodemolácie železo-betónových konštrukcií so zachovaním oceľovej výstuže
» odstraňovanie vodorovného dopravného značenia
» odgumovanie letiskových plôch, pretekárskych okruhov, cestných komunikácií pre zvýšenie adhézie pojazdnej plochy a tým zvýšenie priľnavosti a bezpečnosti komunikácií
» čistenie rôznych typov povrchov (oceľ, betón, ŽB konštrukcie)
» príprava podkladu pred betonážou a pred aplikáciou rôznych povrchových úprav a pod.


Využitie v PRIEMYSLE

Čistenie jednotlivých technológií a zariadení

Čistenie výmenníkov/zväzkov trubkovníc 

Čistenie rôznych povrchov (betón, oceľ a pod.)


Využitie v STAVEBNÍCTVE

Sanácia ŽB konštrukcií

Odstraňovanie starých náterov

Odstraňovanie / búranie betónu so zachovaním oceľovej výstuže


ŠPECIÁLNE využitie

Abrazívne rezanie pomocou VVL

Robotická demolácie ŽB konštrukcií

Odstraňovanie dopravného značenia a odgumovanie letiskových plôch

Pieskovanie pod vodnou clonou


 

Sanácia ŽB konštrukcií Otryskávanie ŽB povrchov (odstraňovanie cem. mlieka, odstraňovanie nesúdržných častí- korózia betónu, otvorenie pórovej štruktúry Odstraňovanie starých náterov Odstraňovanie/búranie betónu so zachovaním oceľovej výstuže

Viac

Čistenie technologických zariadení ( kolón, nádrží, reaktorov, potrubí ) Čistenie výmenníkov / rúrkových zväzkov Čistenie rôznych povrchov (betón, oceľ...)

Viac

Abrazívne rezanie pomocou VVL Robotická demolácie ŽB konštrukcií Odstraňovanie dopravného značenia Odgumovanie letiskových plôch Pieskovanie pod vodnou clonou

Viac

©2019 Hydroservice spol. s r.o. - všetky práva vyhradené.