Hydroservice spol. s r.o. sa zaoberá službami v oblasti VVl - vysokotlakového vodného lúča, čistenia, rezania a búracích prác s použitím aj diamantovej techniky. Spoločnosť pôsobí od roku 1996. V oblasti VVL používame technológie od výrobcov URACA, WOMA a HAMELLMANN. Diamantovú techniku v oblasti našich služieb zastupuje HILTI a HUSQVARNA. Technický rozsah piestových čerpadiel pre oblasť VVL je 20 - 250 Mpa (200-2500 bar). Výkonnostný rozsah je 20 - 350 kW. K úplnej výbave patrí aj robot AQUAKATER na ťažké práce.
Hydroservice spol s r.o., Bernoláková 57, 953 01 Zlaté Moravce
© 2010 by DODUIN


ste návštevník číslo